Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Bedragen * € 1.000,-

Primitieve begroting 2020

Begroting 2020  na wijziging

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en Veiligheid

5.056

346

-4.711

5.561

412

-5.150

Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

6.565

1.067

-5.498

6.835

1.009

-5.826

Economische structuur en toerisme

1.301

348

-953

1.374

332

-1.042

Onderwijs en kinderopvang

2.613

226

-2.387

3.249

555

-2.694

Sport cultuur en recreatie

2.715

128

-2.587

3.269

128

-3.141

Sociaal domein

27.985

5.653

-22.332

34.457

10.740

-23.717

Milieu

6.373

7.129

756

6.329

7.137

809

Ruimte en wonen

6.134

5.463

-672

3.046

2.419

-628

Algemene dekkingsmiddelen

11.341

49.802

38.461

11.136

52.006

40.870

Onvoorzien

90

-

-90

-

-

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

70.173

70.162

-11

75.255

74.737

-519

Programma

Toev.

Onttrek.

Saldo

Toev.

Onttrek.

Saldo

01 Bestuur en veiligheid

122

122

46

282

236

02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte

523

320

-203

653

401

-252

03 Economische structuur en toerisme

154

154

04 Onderwijs en kinderopvang

281

281

13

516

502

05 Sport cultuur en openbare ruimte

13

15

2

-21

317

338

06 Sociaal domein

525

525

507

983

476

07 Milieu

70

70

55

27

-28

08 Ruimte en wonen

129

-129

453

59

-394

09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

646

-646

1.458

947

-511

Onderlinge verrekening reserves

Subtotaal mutaties reserves

1.311

1.333

23

3.164

3.685

521

Gerealiseerde resultaat

11

-11

-2

-2

Gerealiseerde totaal saldo van baten

71.495

71.495

78.420

78.420

Bedragen * € 1.000,-

Rekening 2020

Rekening 2020  verschillen

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en Veiligheid

5.291

447

-4.844

270

36

306

Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

6.492

942

-5.550

343

-67

276

Economische structuur en toerisme

3.485

2.493

-992

-2.111

2.162

51

Onderwijs en kinderopvang

2.975

270

-2.705

274

-284

-10

Sport cultuur en recreatie

2.932

266

-2.666

337

138

474

Sociaal domein

31.168

9.166

-22.002

3.289

-1.574

1.715

Milieu

6.379

7.497

1.118

-51

360

309

Ruimte en wonen

2.941

2.595

-346

105

176

282

Algemene dekkingsmiddelen

10.973

52.619

41.645

162

613

775

Onvoorzien

-

-

-

-

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

72.637

76.295

3.658

2.618

1.559

4.177

Programma

Toev.

Onttrek.

Saldo

Toev.

Onttrek.

Saldo

01 Bestuur en veiligheid

40

65

25

6

217

211

02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte

652

267

-385

134

133

03 Economische structuur en toerisme

140

140

13

13

04 Onderwijs en kinderopvang

13

568

555

-52

-52

05 Sport cultuur en openbare ruimte

13

126

113

-34

192

226

06 Sociaal domein

849

27

-822

-342

956

1.298

07 Milieu

74

-74

-19

27

46

08 Ruimte en wonen

745

216

-529

-292

-157

135

09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.376

857

-519

82

90

8

Onderlinge verrekening reserves

Subtotaal mutaties reserves

3.763

2.266

-1.497

-599

1.419

2.018

Gerealiseerde resultaat

2.161

-2.161

-2.161

-2

2.159

Gerealiseerde totaal saldo

79.171

79.171

-752

752

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56