Paragrafen

Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt ingegaan op de onderdelen binnen de bedrijfsvoering. Daarnaast wordt er ook ingegaan op de Planning en Controlcyclus, doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken, rechtmatigheid, controleprotocol, lastenoverschrijdingen en dergelijke.

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56