Jaarrekening

SiSa (Single information Single audit)

Op de volgende pagina’s treft u de verantwoordingsinformatie over het jaar 2020 op grond van artikel 3 van de regeling informatieverstrekking SISA aan, zoals deze op de voorgeschreven wijze is aangeleverd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56