Bijlagen

Investeringen en restantkredieten

Investeringen en restantkredieten

Bijlage: Investeringen Jaarrekening 2020

Investering (baten cursief)

Totaal krediet 2020

Boekingen 2020

Over te brengen naar 2021

Toelichting jaarrekening

Project archief onderhoud (2019)

150.000

0

150.000

De projectopzet voor het wegwerken van de achterstanden is klaar. Merendeel van de uitgaven zal in 2021 plaatsvinden.

Vervanging GPS meter (2020)

25.000

24.988

0

GPS geleverd, project afronden

Brandmeldinstallatie stadskantoor (2018)

20.632

0

0

Geen middelen meer nodig, krediet valt vrij

Verduurzaming stadhuis (2019)

226.048

234.238

0

Onderhoudsperiode

Verduurzaming gemeentewinkel (2019)

176.172

171.369

4.803

Onderhoudsperiode

ICT werkplekken (2018)

14.995

14.876

119

Aanschaf machines en gereedschappen 2019

70.312

70.312

0

Verduurzaming gemeentewerkplaats (2019)

209.832

182.932

26.900

Onderhoudsperiode

Verv. machines en gereedschappen (2020)

75.000

69.993

5.007

overbrengen naar 2021

Reconstr. Kruising Zoutestr.-Koolstr. (2015)

5.273

0

0

restant terug alg middelen

GVVP maatregelen Vogelwaarde (Rapenburg) (2016)

553.149

0

553.149

wacht op aanleg landbouwroute

Brede School St. Jansteen Inrichting openbare ruimte

15.109

0

0

Is financeel afgerond

Reconstr. Julianastraat Heikant wegen (2016)

1.336.712

806.155

300.000

onderhoudstermijn

Vernieuwing omgeving Janseniuslaan

71.947

0

71.947

Onderhoudsperiode

Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017)

324.321

560

323.761

Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017)

125.000

0

125.000

Herinrichting Cloosterstraat (2018)

15.000

3.247

11.753

Aanpassen asfalt rond punaises, overbrengen naar 2021

Herinrichting Cloosterstraat (2018)

0

0

0

Verbreding Zoetevaart (2018)

11.179

0

0

Is financeel afgerond

Herinr Houtm,Kl.Bag.str....L. Nieuwstr CP (2019)(K)

577.706

20.433

557.273

uitvoering 2021

Reconstr. Fred. Hendrikstraat (2019)(K)

300.655

218.437

82.218

in uitvoering

Bestrating bij verv. rioolstelsel St.Janst.(2019)(K)

198.489

197.360

1.129

onderhoudsperiode krediet overbrengen

Bestr. bij verv.rioolstelsel Klz fase 1(2019)(K)

171.080

97.630

73.450

onderhoudstermijn

Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K)

2.595.212

34.125

2.561.087

in voorbereiding

Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K) Pop-3 subs.

1.170.734

0

1.170.734

de beschikking voorziet in een subsidie van 1.170.734

Reconstructie Tivoliweg (2019)(K)

762.678

287.915

474.763

in uitvoering

Bestrating Kloosterzande fase 2 (2020)

155.000

0

155.000

in voorbereiding

Bestrating Vogelwaarde fase 1 (2020)

95.000

0

95.000

in voorbereiding

Bestrating Plevierstraat Hengstdijk (2020)

40.000

0

40.000

overbrengen naar 2021

Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017)

-15.291

-15.291

0

krediet laten vervallen; reeds geboekte kosten moeten tlv krediet toeristische infra structuur gebracht worden

Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017)

0

0

0

krediet laten vervallen; reeds geboekte kosten worden tlv krediet toeristische infra structuur gebracht

Bouw brede school St. Jansteen (2016)

2.245

-4.030

0

is financieel afgerond.

Bouw brede school St. Jansteen (2016)

0

0

0

Bijdr. Uitbreiding St. Willibrordus

80.000

0

80.000

Aankoop en renovatie Piet Lossiehal (2015)

1

0

0

betreft het afboeken van de investering na sloop

Aankoop en renovatie Piet Lossiehal (2015)

0

0

0

betreft het afboeken van de investering na sloop

Realisatie nieuw museum (2020)

937.500

111.976

825.525

in voorbereiding

Inrichting fysiek museum (2020)

462.250

0

462.250

in voorbereiding

Inrichting fysiek museum (2020)

150.000

0

150.000

beschikking is binnen

Inrichting ICT museum (2020)

107.750

0

107.750

in voorbereiding

Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017)

287

0

0

project uitgevoerd

Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017)

203.045

121.827

81.218

subsidiebeschikking ontvangen

Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017)

3.363

53.549

0

reeds afgerond,co-financiering is eerst in rekening gebracht en wordt vervolgens als subsidie terugontvangen

Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017)

153.410

207.097

0

bijdrage incl co-financiering

Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017)

99.891

-109

0

overbrengen naar Scheldedorpen 75600308

Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017)

100.000

0

0

Reg. Impuls- promo/profil/branding

17.626

17.430

196

in uitvoering

Reg. Impuls- promo/profil/branding

18.750

18.750

0

nog aan te vragen

Reg. Impuls - versterk de Scheldekust (2017) (voorheen opwaard. Scheldedorpen)

263.303

6.239

357.064

budget 7.560.03.05 overgebracht naar scheldedorpen/ versterk de Scheldekust;in voorbereiding; inzet resterende middelen tbv scheldedorpen

Reg. Impuls - versterk de Scheldekust (2017) (voorheen opwaard. Scheldedorpen)

277.892

0

377.892

budget 7.560.03.05 overgebracht naar scheldedorpen/ versterk de Scheldekust; inzet resterende middelen tbv scheldedorpen komt extra geld op binnen Regiodael, helft is al bevoorschot

Nieuwbouw kleedlokalen Hontenissehal

206.380

202.788

3.592

Nieuwbouw kleedlokalen Hontenissehal

15.473

19.106

0

SPUK sport

Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren

50.000

0

50.000

in voorbereiding

Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren

50.000

0

50.000

Renovatie dorpshuis de Kauter (2018)

85.286

77.890

7.396

Renovatie dorpshuis de Kauter (2018)

6.000

8.082

0

SPUK sport

Renovatie dorpshuis de Luifel (2018)

4.465

0

4.465

Renovatie Den Dullaert (2018)

46.801

-46.020

92.821

Renovatie Den Dullaert (2018)

0

1.331

0

SPUK sport 2019

Nieuwbouw Malpertuus (2019)

441.091

436.101

4.990

Nieuwbouw Malpertuus (2019)

27.983

30.442

0

SPUK sport

Grond vm kleuterschool Klz (Rozenhof)

0

0

Renovatie dorpshuis Graauw (2019)

76.280

76.280

0

afgerond

Bijdragen dorpshuizen (2020)

75.000

60.000

15.000

Reconstructie kruising Glaciswg. Zoutestr. Koolstr. (2014)

91.272

84.269

7.003

financieel afronden

0

0

Reconstr. Pr. Bernhardstraat, Kon. Julianastraat en Beatrixstraat (2016)

45.256

0

0

financiële verantwoording volgt

Reconstr. Julianastraat Heikant riolering (2016)

1.040.384

577.890

62.000

onderhoudstermijn

Ver. Riol. Emmatr. Beatrixstr. & W. Alex. Str. (2017)

1.379.682

1.189.046

190.636

onderhoudstermijn

Verv. Riol. Janseniuslaan Hulst (2017)

165.402

0

50.000

Onderhoudsperiode resterenfe deel valt vrij

Verv. Riolering Lyceumstraat

91.136

369

0

financieel afgerond

Aanleg HWA-riool Cloosterstraat Klz (2018)

42.092

342

41.750

onderhoudstermijn, overbrengen naar 2021

Aanleg HWA-riool Cloosterstraat Klz (2018)

0

0

Maatr. Toekomstbest. Waterhh. Heikant (2018)

150.000

3.147

146.853

in uitvoering

Verv. Riolering Kuitaart ivm calamiteit

8.433

7.608

825

financiële verantwoording volgt

Verv. en deels renov. riol. Kuitaart (2019)(K)

234.209

185.482

48.727

onderhoudsperiode, krediet overbrengen naar 2021

Verv. en deels renov. riol. Kuitaart (2019)(K)

0

14.186

0

afvoer grond (pfas) van exploitatie naar projecten overgebracht. daarnaast € 15.000,- ivm asbestsanering.

Aanleg gescheiden stelsel St.Jansteen (2019)(K)

1.600.000

1.272.293

327.707

onderhoudsperiode krediet overbrengen

Aanl.gescheid.stelsel in Kl. Bagijnestr eo (2019)(K)

536.683

5.965

530.718

uitvoering 2021

Aanl.gescheiden stelsel Fr.Hendrikstr Lsw (2019)(K)

431.173

241.628

189.545

in uitvoering

Verv. riolering Tivoliweg (2019)(K)

767.412

245.761

521.651

in uitvoering

Renovatie hemelwaterriolering Clinge (2019)

455.000

441.008

13.992

krediet overbrengen naar 2021

Ren. riolering Dorps- en Kipstraat Ossenisse (2020)

120.000

0

120.000

in uitvoering, krediet overbrengen naar naar 2021

Ren. Riolering Notendijk Terhole (2020)

100.000

50.283

49.717

in uitvoering, krediet overbrengen naar naar 2021

Verv. Riolering Zeedorp te Ossenisse

50.000

1.289

48.711

in voorbereiding

Ver.& Renov. Riol. Plevierstr Hengstdijk (2020)

170.000

9.825

160.175

in voorbereiding, wordt duurder ivm vervuiling

Verv. Riol. Grensstraat Clinge (2020)

75.000

3.600

71.400

in voorbereiding

Verv. Riol. Kloosterzande west fase 2 (2020)

525.000

38.047

486.953

in voorbereiding

Verv. Elec/mech drukriol. Div locaties 28 st.(2020)

220.000

74.145

145.855

in uitvoering

Aanl. Gescheid. Stelsel Acaciastr eo Vgw fase (2020)

80.000

11.967

68.033

in voorbereiding

Verplaatsen lozingsput drukriol. Hogeweg (2020)

25.000

3.192

21.808

aanvullend krediet € 100.000 in op 2021, krediet overbrengen.

Verv. Elec/mech gem. Zandstr. La Traviata (2020)

105.000

0

105.000

in voorbereiding; krediet overbrengen

Totaal uitgaven

19.648.863

7.858.529

10.907.465

Totaal inkomsten

2.298.287

420.820

1.954.844

Saldo

17.350.576

7.437.709

8.952.622

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56