Algemeen

Algemene gegevens

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op algemene gegevens van de gemeente Hulst, waaronder bestuurlijke structuur, organisatiestructuur en kerngegevens.

Bestuurlijke structuur
Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de raadsleden van de gemeente Hulst (de gemeenteraad). De gemeenteraad van Hulst bestaat uit 21 leden. De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het college. De griffier staat de gemeenteraad terzijde. De politieke samenstelling van de raad en het college voor de periode 2018-2022 is als volgt:

Fracties

Aantal Raadsleden

Aantal Wethouders

PvdA

2

1

Algemeen Belang Groot Hulst

7

2

CDA

4

1

Groot Hontenisse

3

Hulst Plus

2

SP

1

VVD

2

1

21

5

College van Burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders werd na de verkiezingen van 21 maart 2018 gevormd door: dhr. J.P. Hageman, dhr. A.A.V. Totté, mevr. D.J.G.M. van Damme-Fassaert, dhr. R. Ruissen en dhr. G. Depauw.  Burgemeester dhr. J. Mulder is voorzitter van het college.

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56