Paragrafen

Financiering

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO). De Wet FIDO stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden, waarbij het vooral gaat om regels voor het beheersen van financiële risico’s en regels voor het beheer van de treasury.

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56