Paragrafen

Grondbeleid

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de visie en de uitvoering van het gemeentelijke grondbeleid. Er wordt concreet ingegaan op de exploitaties zelf, de risico’s die ze met zich meebrengen en de te verwachten financiële resultaten.

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56