Paragrafen

Bedrijfsvoering

Nr.

Omschrijving

Oorspronkelijk krediet

Overschrijding

1

Verduurzaming stadhuis

226.048

8.190

2

Reg. Impuls - Versterk de Vesting

3.363

50.185

Verduurzaming stadhuis:
De definitieve afrekening voor de verduurzaming bleek hoger dan oorspronkelijk geraamd. Daar staat tegenover dat de afrekening verduurzaming gemeentewinkel voordeliger was dan geraamd.

Reg. Impuls - Versterk de Vesting:
Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere inkomsten.

Conclusie:
Met inachtneming van de bovenstaande verklaringen kan de algemene conclusie getrokken worden dat de lastenoverschrijdingen op de bovengenoemde investeringen hebben gepast in, of bijgedragen hebben aan het door de gemeenteraad uitgezette beleid.

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56