Paragrafen

Bedrijfsvoering

Er is een handreiking, die gemeenten ondersteunt bij het opstellen van een sluitende financiële controleaanpak voor 2016 en verdere jaren, uiteraard aansluitend bij de (verbijzonderde) interne controle van de gemeente en in afstemming met de gemeentelijke accountant. Het landelijk accountantsprotocol is één van de controlemiddelen die de gemeente kan inzetten om te komen tot een sluitende aanpak.

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56