Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onbenutte belastingcapaciteit
Artikel 12-gemeenten moeten gedurende de hele looptijd van de aanvraag én van de toekenning van de aanvullende uitkering van het gemeentefonds blijven voldoen aan het jaarlijks vastgestelde redelijk peil van eigen inkomsten. De berekening hiervan is als volgt:

Berekening onbenutte belastingcapaciteit

(afgeronde bedragen)

Redelijk peil OZB 2020*

0,001853

PEW= OZB-percentage eigenaar woning

0,001126

PGNW = OZB-percentage gebruiker niet-woning

0,001688

PENW = OZB-percentage eigenaar niet-woning

0,002018

WW = waarde woningen

€ 2.800.468.000

WNWG = waarde niet-woningen gebruikers

€ 354.145.000

WNWE = waarde niet-woningen eigenaren

€ 474.828.000

Gemeente Hulst

0,001298

Redelijk peil OZB 2020*

0,001853

verschil redelijk peil 2020 en tarief gemeente Hulst

0,000555

verschil uitgewerkt op alleen woningen

1.556.000

verschil uitgewerkt op woningen en niet-woningen

460.000

Onbelaste belastingcapaciteit 2020

2.016.000

Rekeningoverschot/-tekort
Het rekeningoverschot 2020 bedraagt € 2.161.000.

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56