Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemene reserve
De omvang van de algemene reserve bedraagt na aftrek van claims per 31 december 2020 € 7.825.000. Dit saldo wordt volledig meegewogen in de berekening van de weerstandscapaciteit.

Bestemmingsreserves
Het totaal van de bestemmingsreserves bedraagt per 31 december 2020 € 8.597.000 waarvan:
·   overige bestemmingsreserve € 5.201.000
·   dekkingsreserves € 3.396.000

Dekkingsreserves wordt niet meegewogen in de weerstandscapaciteit. De overige bestemmingsreserves worden na aftrek van claims volledig meegewogen in de berekening van de weerstandscapaciteit.

Stille reserves
Stille reserves zijn activa die tegen nul zijn gewaardeerd en die bij verkoop leiden tot opbrengsten. De stille reserves hebben met name betrekking op aandelen en op gebouwen en terreinen die niet meer op de balans voorkomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56