Programma 07 Milieu

Kengetallen

Indicator

Realisatie 2019

Raming 2020

Realisatie 2020

KG restafval per inwoner per jaar in verhouding tot VANG doelstelling

-

175

191

(Jaar)programma externe veiligheid (PF3) uitgevoerd

Ja

Ja

Ja

Aantal meldingen toepassen van grond

35

30

39

Aantal ingevoerde bodemonderzoeken

300

80

95

Beschikbaarheid statusinformatie

Ja

Ja

Ja

Aantal digitale publicaties

-

NNB

62

Aantal vrijstellingen bodemonderzoek bij OV

80

80

90

Schadeclaims door wateroverlast

0

0

0

Aantal kernen waar maatregelen nog afgewogen en bepaald moeten worden

-

17

17

Aantal kernen waar overdacht van verantwoordelijkheid nog moet plaats vinden

-

10

1

Aantal klachten n.a.v. overstortend water

0

0

0

Aantal panden dat qua verwerking van het huishoudelijk afvalwater nog niet aan de wet voldoet

374

375

374

Aantal samenwerkingsverbanden met waterschap

6

6

6

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

-(€ 43)

-(€ 25)

-(€ 41)

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56