Programma 07 Milieu

Wat heeft het gekost

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Afwijking

Lasten

6.373

6.329

6.379

-51

Baten

7.129

7.137

7.497

360

Saldo baten en lasten

756

809

1.118

309

Mutaties reserves

70

-28

-74

-46

Saldo programma

826

781

1.044

263

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56